OMXSTO:ATCO_A   ATLAS COPCO AB SER. A
Support- linjen visar suport flera gånger men samt en motstånds-linje som visar sig ett antal gånger.
Tror på en ganska långsiktig uppgång.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.