Luspank

Attendo minskar med en position

OMXSTO:ATT   ATTENDO AB
Väljer att minska på dessa nivåer.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.