FX_IDC:AUDEUR   AUSTRALIAN DOLLAR / EURO
21 visningar
0
AudEur : 0,6190-96 = ungefär där paret är har jag två sammanfallande fib. nivåer.
Volymen för sälj betydligt mindre än förut. OBV ind. började vända upp vid 0,6206
Håller en long trade under uppsikt

Kommentarer