CalvinFvand

AUDSNG

Lång
CalvinFvand Pro+ Uppdaterad   
OANDA:AUDSGD   AUD/SGD
Köpläge närmar sig
Kommentera: Verkar som att den rör sig slö.
När ni får möjlighet stäng traden på breakeven

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.