Scarre

Lång AUDUSD

Lång
Scarre Pro+ Uppdaterad   
OANDA:AUDUSD   Australiensisk dollar/USA-dollar
Enkel struktur här går ner på ett korrektiv sätt. Köp läge. Ändrar mig om vi kan impulsivt bryta den nedre trendlinjen och skapa en korrektiv struktur.
Kommentera: 4 timmars tidsram. Väldigt enkel och snygg struktur här. Vi har powell imorgon. Kanske han kommer vara dovish?
Kommentera: Entry triggad stop på BE.
Kommentera:
Kommentera: Nära på att bli BE. Håller vi på med konsolidering här för en impulsiv rörelse nedåt?
Kommentera: Två scenarion. Detta är en konsolidering för en spik nedåt sedan gör vi reversalen. Andra scenariot är att vi gör konsolidering för att göra en impulsiv rörelse nedåt och bryter ut ur strukturen.
Kommentera:
Trade stängt: Stopp nått
Handel aktiv: Entry triggad. Kort.
Handel aktiv: Enkel 15 min TF fortsättning av trenden. Downside på gång här andra trade på gång.
Trade stängt manuellt
Kommentera: Letar efter lång setups om vi skapar nu en flagga här..

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.