inboxmover

AWARDIT AB

Lång
OMXSTO:AWRD   AWARDIT AB
Hej!
Aktien AWARDIT AB indikerar en potentiell uppgång på ungefär 15 %

Detta ska ej ses som ett investeringsråd mer än till min tolkning av ett möjligt scenario. Du ansvarar själv för dina beslut och risker med investeringar.