alex165754

Axfood för gapfill

Lång
OMXSTO:AXFO   AXFOOD AB
Axfood har efter ett utbrott från en flagg formation fallit brant och är nu i en återhämtning från det fallet. Vi har ett gap/hål i historiken på nedsidan som troligtvis kommer att fyllas inom kort. Vi har även ett gap/hål på uppåt sidan som högst troligast kommer att fyllas också. Vilket av hålen tror ni kommer att fyllas först? Tror ni aktien kommer fylla det övre hålet först eller det nedre? Jag gissar på det nedre först för att sen ha en konsolidering för att fortsätta uppåt som aktien ligger i en lång uppåtgående trend.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.