OMXSTO:AXFO   AXFOOD AB
Axfood är också en aktie jag glömt! Har gjort en fin resa efter gapet.
Ligger en gammal fib till vänster som ser ut att stämma bra. Få se vad som sker med candlarna när den kommer upp runt 210. En riktig doji kan skvallra om rekyl annars kanske det blir konsolidering.
På 4h har det blivit lite dojis och neg. divergens
Kommentera:

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.