jan9011

Axfood

jan9011 Uppdaterad   
OMXSTO:AXFO   AXFOOD AB
Axfood är också en aktie jag glömt! Har gjort en fin resa efter gapet.
Ligger en gammal fib till vänster som ser ut att stämma bra. Få se vad som sker med candlarna när den kommer upp runt 210. En riktig doji kan skvallra om rekyl annars kanske det blir konsolidering.
På 4h har det blivit lite dojis och neg. divergens
Kommentera:

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.