Bjorsa

Tankar kring axfood

Lång
OMXSTO:AXFO   AXFOOD AB
Detta ska ej ses som köp eller säljråd, detta är enbart mina tankar.
Axfood ser ut att falla nu men hur långt är frågan?
Jag anser att vi har en bit kvar på nersidan.
Detta kan ge en väldigt bra ingång på den första och andra likviditeten, eller kanske (för dom som har Axfood i portföljen redan) snitta ner sig. Sedan, enligt mig ska vi upp till ATH. Vilket resulterar i väldigt stor uppgång.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.