eIIiotm

ath bekräftat

Lång
OMXSTO:AXFO   AXFOOD AB
axfood leverar en väldigt fin rapport och ska mot ath. ligger tungt
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.