markofswe

Potentiell Tjur Flagga/ Fallande Kil på Axfood

OMXSTO:AXFO   AXFOOD AB
Lite tankar om Axfood och potentiella mönster nästkommande veckor.

Axfood ser möjligen ut att forma en sorts tjur flagga eller fallande kil på vecko tids ramen.

Efter Juni 2021 high så nådde priset 264 SEK nu den 3 Januari 2022 och fib extension target 1.414, bara någon procent från golden pocket 1.618.

För att se tjurflaggan eller fallande kilen spela ut behöver Stoch RSI korsa och vända uppåt igen. Macd köptryck börjar avta och kan tyda på att priset inte nått botten i denna korrektion. Nuvarande veckans stapel behöver vända och bli grön annars riskerar det formas ett 3 Black Crows mönster som är en björn formation.

Långsiktigt är trenden fortsatt upp som Ichimoku molnet visar med en skarp udd och priset långt ovanför molnet.

En potentiell ABC korrektion kan möjligen se ut såhär och ta ner priset till runt 230-235 SEK mellan fib targets 0.618-0.786, väldigt nära 50 EMA. Den synliga intervallen visar även en del stöd där.

Långsiktigt tror jag Axfood är en bra aktie att äga med en direkt avkastning på 3 %. Axfood har dessutom nyligen bildat ett starkt partnerskap och blivit storägare i MatHem som är ledande e-handel inom livsmedel.

Om stigande inflationen fortsätter och Centralbanker speciellt FED i USA måste tvingas höja räntan så finns det chans att det möjligen blir ett mellanår i aktie marknaden där mer belånade tillväxt företag kan ses fortsätta säljas av som man sett senaste tiden för mer så kallade värde aktier köps.

Tror Axfood kan göra i bra ifrån sig i år, mat behövs alltid och med tanke på covid smitt spridningen så lär det vara fortsatt populärt att beställa hem mat, en trend som troligen kommer växa ännu mer i framtiden.

Så kortsiktigt tror jag priset kan nå möjligen 230-235 SEK för att sen vända upp, långsiktigt tror jag att Axfood har mycket kvar att klättra, från 2020 Mars har priset stigit stabilt för att nästan nå FIB Golden pocket 1.618 i Juni 2021, följt av en korrektion och sedan uppgång nästan ända till Fib Target 2 nu i Januari 2022.


Denna veckas stapel blir intressant, kan stapeln vända grönt och stänga över 245.8 SEK - Juni 2021 High så det ett styrkebesked, annars väntas troligen lite fortsatt nedgång för Axfood nästkommande veckor.Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.