inboxmover

Axichem AB ser. A

Lång
OMXSTO:AXIC_A   AXICHEM AB SER. A
Axichem AB ser. A

Veckograf med intressant utseende och en hög omsättning idag. Senaste ATH var 12 Nov -18.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.