LracsO

Positiv till Avanza på sikt

Lång
OMXSTO:AZA   AVANZA BANK HOLDING AB
Avanza har liksom resten av börsen legat i en fallande trend länge. RSI har haft negativ trend sedan Augusti 2021. Nu börjar vi dock närma oss två starka stöd och jag tror att det andra av dom kommer att hålla. Tror inte att det första håller pga marknaden är som den är just nu. Men efter sommaren tror jag vi kan börja se en vändning. 175-172kr är min Entry där efter planerar jag att ligga lång men har en Target om det skulle gå får snabbt kanske jag skalar ur lite för eventuell korrektion.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.