Linus3230

Avanza bank holding - Ytterligare 20% nedsida

Kort
OMXSTO:AZA   AVANZA BANK HOLDING AB
Bankerna shortar Avanza bank holding - vi kommer att falla minst 20% ytterligare
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.