roslund

AZELIO

roslund Uppdaterad   
OMXSTO:AZELIO   AZELIO AB
Om nu bara marknaden stabiliseras så kan många aktier ha bottnat ur. Nästa target är 10kr.
Kommentera: Priset rör sig sakta men säkert mot 10kr enligt analys.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.