TraderByChance

Våg 4a ska träffa 15.66kr.

Kort
TraderByChance Pro Uppdaterad   
OMXSTO:AZELIO   AZELIO AB
Azelio har gjort bra ifrån sig och träffat target för våg 3.
Jag tror vi kommer ha en rekyl neråt här till ca 15.66kr.
När den är där nere så har en våg 4a skapats, som sen kan ge oss en fin uppgång när våg 5 kommer.

Så denna setup är en SHORT till target för våg 4a, men efter det tror jag på en fin uppgång och kommer släppa en ny analys.

Happy trading
Kommentera: Azelio ligger i en rekyl-fas, jag skulle inte ta en position just nu. Den kan fortfarande ramla ner till våg 4as nivåer.
Den har dessutom ramlat tillbaka under toppen av våg 3.
Vi får vänta och se om vi kan få en ny setup här.
Trade stängt: målet nått: Inte snyggt. Men vi har nått målen. Stänger denna

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.