Investoz

Marknadsutveckling för gröna energibolag i Sverige

OMXSTO:AZELIO   AZELIO AB
Värdeutveckling i genomsnitt under ett år, 77.02%!

Man kan minst sagt sig vara imponerad av genomsnittsutvecklingen bland dessa åtta bolag under det gångna året. Med Azelio i toppen, på svindlande 459.62% och att 7 utav 8 bolag hade en positiv utveckling från 70% och uppåt, talar för att grön energi på allvar är på frammarsch. Det som höjer på mina ögonbryn är att Seatwirl ligger på - 11,89% på ett år, från att ha legat över 500% i värdeutveckling jämfört med året innan. Det går dock föstås inte att jämföra Seatwirl med övriga sju bolagen då de visserligen ligger år efter de övriga i sin utveckling och kommersialisering.

Jag ska inte gå in på detaljer kring alla dessa bolag och vad jag tycker och tänker om de, utan ville mer presentera denna värdeutveckling för de samtliga i relation till varandra.
Jag förstår att många grämer sig över att man har satsat för mycket av sitt kapital, eller all sin krut på en aktie av olika anledningar och troligtvis till och med köpt vid fel tillfälle och ligger nu på en kraftig minusutveckling. Det blir extra påtagligt när denna paraboliska utveckling sker inom denna sektor och man ser endast de andra skjuta i höjden, medans aktien som ägs sjunker.

Det svider för den som sitter med denna minusutveckling och vad jag vill visa med detta är, hur viktigt det är att fördela sitt kapital på en rad andra bolag. Det ger dig en större chans på en positiv värdeutveckling än om man har låst sitt kapital i ett bolag som dessutom är köpt vid fel tidpunkt, efter att värdeutvecklingen redan rusat iväg och är nu på väg ner .

Med det sagt, så vill jag även säga det att det är inget att rekommendera att bara investera inom en sektor, utan även här är det klokt att välja mellan olika branscher för att undvika negativ utveckling om en hel sektor drabbas negativt av olika anledningar.

--<<DISCLAMER>>--
Som vanligt, så är detta mina egna idéer och spekulationer. Att handla med aktier är förenat med risk och jag tar inget ansvar för eventuella förluster. Det här är ingen köprekommendation eller säljrekommendation, utan enbart en personlig analys och du bör göra din egen analys innan du handlar med värdepapper.

Stavfel och skrivfel kan förekomma, men jag hoppas att innebörden av texten ändå kommer fram.
Lycka till med dina investeringar!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.