OSL:AZT   ARCTICZYMES TECHNOLOGIES ASA
Efter en fantastisk rapport av arcticzymes första kvartal ökar jag härmed på min position. Efter en rejäl nedgång tycker jag aktien har bevisat att trenden nu är bruten och att den siktar vidare mot högre höjder. Detta tyder också Paretos riktkurs på 135 NOK tror jag är en bra target på ett lite längre perpektiv. De vita linjerna är tidigare motstånd/stöd som jag tycker är intressanta för at ta ut vinst/öka positionen.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.