SUPERINVESTIL18

Alibaba - ca 15% nedsida från nuvarande kurs

Kort
NYSE:BABA   Alibaba Group Holdings Ltd.
Min senaste analys om Alibaba föll in och vi nådde 109 USD som förutspått. Idag bröt vi det sista stödet och jag förväntar mig att vi når 88 USD där nästa stödzon finns. Det ger ca 15% nedsida från nuvarande kurs.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.