Finanssocionomen

Target 15 !!!

Lång
Finanssocionomen Uppdaterad   
BINANCE:BANDUSDT   BAND / TetherUS
If we have a confirmed breakout above 13,6 then i predict a bullish trend towards 15 and above!
Seems to be good volume here. Rsi & stoch showing strong momentum!

Not a financial advice, do your own thing!
Handel aktiv:
Looking really good!
Handel aktiv:
Seems like we have a support on 12,9 so the trade is still on!
Handel aktiv:
Really nice bounce back, love it )
Handel aktiv:
The pump is amazing, i think we are going higher than 15 bcoz there is no resistance after 15, but the time will tell :)

Still not a financial advice!
Trade stängt: målet nått:
The target is achieved and im sitll waiting for a new all time high, very soon :)

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.