Finanssocionomen

WATCH OUT FOR THIS!!

Kort
Finanssocionomen Uppdaterad   
BINANCE:BANDUSDT   BAND / TetherUS
I would be careful here if the lvl of 15,6 dont break, then i think we heading back to 14 or under!

Not a financial advice! do your own thing!
Trade stängt: målet nått

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.