markofswe

Ascending Triangle - 12 % Target

Lång
markofswe Uppdaterad   
BINANCE:BATUSDT   Basic Attention Token / TetherUS
BAT har brutit ut ur en Ascending Triangle med ett tekniskt target på runt $0.88. Optimalt att öppna denna trade var vid retest av triangelns övre linje och även 0.786 Fib men finns fortfarande chans till 12 % vinst från nuvarande pris.

Flera saker talar för att priset möjligen når det tekniska target:

- Retest av triangeln
- Stor ökning av volymen
- Fib Extension Golden Ratio 1.618 ligger på runt $0.88
- EMA ribbon har flippat bullish
- Ser ut som en Golden Cross snart på 50/200 EMA
- Synliga intervallen visar inte mycket motstånd efter $0.76

Ichimoku molnet pekar skarpt upp och lagging span har brutit ut över molnet.


På dagliga tidsramen kan man se att priset håller på testar 50 EMA/EMA ribbons övre sträng, lyckas BAT flippa 50 EMA till stöd så visar den synliga intervallen att nästa stora motstånd kommer in först runt $1 nivån. Dit är det ca 30 % från nuvarande pris.
Trade stängt: målet nått:
Priset har nått tekniska det target och Fib Golden Ratio 1.618 på $88

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.