OANDA:BCOUSD   Brent Crude Oil
Bildat en H&S formation och brutit sin nacklinje OCH den stora negativa trenden. Nu vill jag se en pullback för att ta en lång position inför vintern. Finns momentum och fortsatta fundamentala aspekter att beakta.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.