OMXSTO:BEIJ_B   BEIJER REF AB SER. B
Tar en första position i Beijer Ref på 142,44 SL under röd trendlinje.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.