OMXSTO:BELE   BEIJER ELECTRONICS GROUP AB
177% longrun

If we break above, long green

short 618 to 382, relong 382

Short RED
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.