Linus3230

Bellpal - Småbolag med potencial

Lång
Linus3230 Uppdaterad   
NGM:BELLP   BELLPAL HOLDING
Har tittat lite på Bellpal och ser att det finns en möjlighet för uppsida. Det vi ser i grafen är en positiv trend där vi tagit stöd på trendgolvet samt MA50.

Jag ser inga direkta motstånd förrän 1,4 bryts detta så bör vi klättra mot 1,5.

Är ni intresserade av de fundamentala i bolaget så länkar jag även en intervju med VD: m.youtube.com/watch?v=NMCedJgg...
Kommentera:
Bellpal upp 60% sedan analys
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.