inboxmover

Bergman & Beving Aktiebolag ser. B (BERG B)

Lång
OMXSTO:BERG_B   BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SER. B
Aktien har gjort en liten dubbelbotten i 4H grafen och ett utbrott som jag anser är intressant.
Får se om volymen kommer också.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.