Luspank

Besqab

Lång
OMXSTO:BESQ   BESQAB AB
Paniken inom bygg sektorn verkar ha lugnat sig , kanske kan Besqab bli en av vinnarna på paniken som varit. Insiders verkar tro det, handel i maj och juni runt 110:-, eventuellt så backar vi ner mot 100 före resan norrut.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.