Rillerz

Shortcase i Betsson B

Kort
OMXSTO_DLY:BETS_B   BETSSON AB SER. B
Mot bakrund av den senaste tidens utveckling och de fundamentala indikationer som kommit fram i och med det senaste rättsfallet tror jag att det finns risk för ytterligare nedsida. Detta tycker jag indikeras av den head-and-shoulder-formation som har bildats på en hög nivå i förhållande till historiska kurser. Min tro är att om nivån, som motsvarar att 'neckline' bryts, dvs att kursen stänger under ca. 105, kan det indikera vidare nedgång enl. projektionen. Vi följer och ser vart det bär av.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.