VidarG

Vid stark stängning köp för studs.

OMXSTO:BETS_B   BETSSON AB SER. B
Vid stark stängning köp för studs.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.