inboxmover

Bilia AB ser. A (BILI A)

Lång
OMXSTO:BILI_A   BILIA AB SER. A
Hej!

Fick köpsignal idag i Bilia AB ser. A
Positiv divergens gentemot MACD och ökande volym, 14,7 miljoner i omsättning.
Handlas strax ovanför tidigare stöd.
28% upp till strax under tidigare topp.

Detta ska ej ses som ett investeringsråd mer än till min tolkning av ett möjligt scenario. Du ansvarar själv för dina beslut och risker med investeringar.


Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.