mtib

Hur långt ner faller Bilia imorgon?

OMXSTO:BILI_A   BILIA AB SER. A
Riktigt blodiga nyheter man fått ta del av idag.....

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.