mtib

Kort uppföljning Bilia

mtib Uppdaterad   
OMXSTO:BILI_A   BILIA AB SER. A
Efter beskedet om uppsägning av återförsäljaravtal för Volvo, och det kraftiga ras på minus 26-27% som följde, ser Bilia nu ut att ha etablerat sig på en ny handelsnivå i spannet 92 - 96 Kronor. Kursen känns avvaktande med relativt mjuka rörelser. Jag är dock rädd att det finns mer nedsida kvar i denna aktie varför jag valt att inte slänga mig in i ägarledet. Bilia kommer in i årsbrytet med väldigt starka Q-rapporter i ryggen. Årsresultatet kommer säkert - trots senaste negativa nyhet - vara bra, men håller estimaten för de kommande två - tre kvartalen. Ser man tecken på resultatförsämring, på toppen av Volvo-avbrottet, tror jag personligen att kursen ska ner ytterligare en bra bit.
Kommentera: Tror brytet av 90 kronor är på gång nu.....Ser ut att testa bottenplattan. Säljarna trycker på ganska hårt.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.