OMXSTO:BILL   BILLERUD AKTIEBOLAG
Ökar i Billerud, tror på uppmärkt rörelse, minskar vid stängning under röd area. Minskade senast vi lilla strecket i lila .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.