jan9011

Bimobjekt

Lång
OMXSTO:BIM   BIMOBJECT AB
Bimobjekt gjorde en riktigt intressant candle på W.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.