OMXSTO:BIOA_B   BIOARCTIC AB SER. B
Fint utbrott och priset trendar uppåt. Kan börshumöret hålla i sig så ser det bra ut.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.