Stocklund_

Bevaka BIOFRIGAS under kommande vecka!

Lång
NGM:BIOF   BIOFRIGAS
BIOFRIGAS närmar sig en nivå som tidigare har agerat som ett tydligt stöd. När aktien har tagit sig ned till detta stöd förut så har den vänt snabbt tillbaka upp och varje gång så har det vart en ganska stor uppgång som har skett. Det jag kommer att bevaka är om aktien tar sig över EMA 15 (blå linje) och börjar visa signaler av en ny uppgång. Vi kan även se att den har byggt mer momentum i både RSI och MACD vilket är ett bra tecken! Det ska bli sjukt intressant att se vad som kommer att hända:)

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.