jan9011

Biotage

Kort
OMXSTO:BIOT   BIOTAGE AB
Biotage på väg ner mot 100-nivå för att hitta köpare?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.