ZhongBenCong001

Bitcoin BTC Bull Market Golden Cross

BNC:BLX   Bitcoin Liquid Index
Bitcoin BTC tjurmarknadens gyllene kors, 5-dagars glidande medelvärde MA10 korsar MA100 gyllene korset, detta gyllene kors visade sig också gyllene korssignalen tidigare tjurmarknaden, 2012 tjurmarknadens gyllene kors, 2015 tjurmarknadens gyllene kors, 2019 tjurmarknadens gyllene kors, 2020 tjurmarknadens gyllene kors Gaffel, 2023 tjurmarknadens gyllene gaffel igen, en så uppenbar signal är precis framför dig, vad du gör är människor som inte tror det, liv och död är baisse, om du inte accepterar det , du kommer att göra det, bara de blinda kommer inte att se tjurmarknadens gyllene gaffel, spränga den korta, bli rik och lång, i mitten Satoshi Ben sa: Om du inte förstår eller inte tror det, jag förlåt, jag har inte tid att övertyga dig. Utgångspunkten för uppgången på tjurmarknaden är på det glidande medelvärdet framför dig. Tjurmarknaden kommer, och svärdets spets är oövervinnerlig.

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.