BNC:BLX   BraveNewCoin Liquid Index for Bitcoin
Min syn på BLX grafen (hela bitcoins historik)
Jag tror att vi letar oss upp till en större våg 3 innan vi får en rekyl ner till den större våg 4an. Innan rekylen så tror jag att vi kan komma till nivåer mellan 150-250k. Detta med hjälp av fibbnivåer samt det allmänna beteendet när crypto gör en våg 5 som ska komma framöver.
Vi har nyss tagit ut BTC ATH och jag tror inte tåget gått än, man ska dock nog vara försiktig med att köpa på ATH nivåer. Tror man får en säkrare trade om man inväntar rekyler, alternativt skalar in sig långsamt.
När vi sen efter björnmarknaden letar nästa topp (5) så tror jag att marknaden kommer röra sig uppåt snabbare än tidigare gånger. Detta pga människobeteendet att vi vet att bitcoin brukar göra på detta sätt. Sen så har vi även cykelanalysen som säger att vi ska hinna göra en våg 5 samt en stor ABC som säkert kommer göra en större rekyl än tidigare (detta är många år bort). Varför jag tror att rekylen efter den större 5an kommer vara ordentligare är huvudsakligen pga den rekylen kommer tillhöra en större trend.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.