ZhongBenCong001

Bitcoin BTC Bull Market femte cykeln

BNC:BLX   Bitcoin Liquid Index
Den femte cykeln av Bitcoin BTC-tjurmarknaden, Bitcoin har gått in i den femte cykeln av det långsiktiga uppsvinget på tjurmarknaden, och den allmänna riktningen för den allmänna trenden har bildats. Endast genom att fortsätta att stiga kan ingen konkurrera med bara genom att följa trenden kan vi få det resultat som handlare vill ha.

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.