GodDamnSki

Bitcoin - Den stundande toppen

Lång
BNC:BLX   Bitcoin Liquid Index
Projektion utifrån var vi uppskattningsvis befinner oss i cykeln jämfört med föregående cykler samt dess utveckling till toppen. Jämförelsen har gjorts utifrån "mid-cycle dip" samt reparationen av korrektionen.

Cykel 1 (2013): 477%
Cykel 2: (2017) 308%
Cykel 3: (2021) x%
Medel: 392%
Minskande: 199%

Har använt mig av fibonacci från våra tidigare tjurmarknaders toppar till motsvarande björnmarknadsbottnar vilket hittills givit oss en bra indikation för kommande toppar. Detta baseras på fib 2.282-2.414.

Likheterna nu 2021 jämfört med 2013 är många och det är inte omöjligt att 2017 kommer att kunna ses som en anomalitet, men det för tiden utvisa. I sådant fall är sannolikheten högre för att vi kommer att nå den högre nivån av prisprojektion.

De vita streckade vertikala linjerna representerar var vi befinner oss nu samt var jag uppskattar att vi befann oss vid samma skede under föregående cykler.

De heldragna vertikala gröna linjerna representerar cyklernas toppar

De heldragna vertikala röda linjerna representerar cyklernas bottnad

De streckade vertikala gröna linjerna representerar cyklernas lokala toppar

De streckade vertikala röda linjerna representerar cyklernas lokala bottnar
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.