GodDamnSki

Byggmax - Bullish - Fortsatt rekyl att vänta

Lång
OMXSTO:BMAX   BYGGMAX GROUP AB
Fortsatt rekyl uppåt av vänta
- MACD-Cross på veckan
. Låg RSI
- Test av historiskt låga nivåer sedan 2011

Eventuellt första motstånd vid sluttande motståndslinje alternativt vid fib.nivå 0,236 vilket ger oss ca 36% uppsida till ett tänkbart första motstånd.
- Uppskattad längd på setup: Medel, ca 2-3 månader

- Risk to Reward 3.3
- Tight stop-loss satt strax under de tidigare lokala bottnarna vid 23.20 SEK .

Uppskattas mina analyser så lämna gärna en kommentar och kom med tips i DM på aktier att analysera.

God fortsättning! =)
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.