Patriick2jz

KOMMER BNB HÅLLA 400$ SUPPORT?

Kort
BINANCE:BNBBUSD   Binance Coin / Binance USD
BNB håller på att vända tillbaks mot den negativa sidan. Just nu håller BNB på att återvända till 400$ supporten. Ifall denna stödlinje bryts kommer det resultera i att vi besöker stödpunkten på 320$. Detta är en mycket stark support som med störst sannolikhet kommer att hålla. Om 320$ punkten bryts bottnar vi ut på 250$.

RSI indikerar på nedång, det finns en stor sannolikhet att 400$ supporten inte håller. Nästa stopp är efter detta 320$. MACD kommer snart att korsa den negativa sidan.

Vi har även flera resisterande punkter: 455$, 500$, 690$

Om vi håller 400$ supporten kommer vi att testa 455$ punkten. Om vi bryter 455$ finns det stor sannolikhet att komma till 500$.

*OBS!*

DETTA ÄR EJ KÖPRÅD! DENNA ANALYS ÄR ENDASAT GENOMFÖRD FÖR UTBILDNINGSSYFTE!

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.