Grafkollen

Trendvänding för Boliden?

Lång
OMXSTO:BOL   BOLIDEN AB
Boliden har efter en lång nedtrend konsoliderat i ett område med flera stödnivåer. Sedan absoluta botten i slutet av juli har kursen presterat svagt högre bottnar. Den senaste tiden har nivån vid ca 315kr utgjort ett starkt motstånd. Jag bevakar ett ev brott upp genom det samtidigt som mönstret med högre bottnar och toppar bibehålls.

Det nuvarande motståndet vid 315 kr får gärna hålla som stöd efter brott upp.

Klassisk enkel teknisk analys med stöd & motstånd, trendlinjer, reversal mm.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.