Investoz

BBS-Bioactive Bone Substitutes, avancerar mot marknadsentré

Lång
OMXSTO:BONES   BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES
Sedan 2003 har finska BBS-Bioactive Bone Substitutes utvecklat nästa generations bensubstitutsimplantat för behandling av bendefekter och läkningsproblem i ben. Med en stark IP-portfölj i ryggen är bolagets övergripande mål att bli en av de ledande internationella aktörerna inom bioaktiva bensubstitutsimplantat.

2015 beräknades marknaden enbart för bensubstitut till ett värde om 2,3-2,7 miljarder USD, vilket korresponderar med BBS primära målmarknad för ARTEBONE. Men eftersom BBS även ämnar positionera ARTEBONE som ett alternativ till bentransplantationer medför det än ännu större potentiell målmarknad.

Med tanke på att standardbehandlingen idag är autograft-ingrepp menar BBS att deras marknadsunderlag kan tredubblas till ett värde av 7,5 miljarder USD. Detta motiveras inte minst av att den nya generationens ortopediska kirurger föredrar behandlingsalternativ som minimerar påfrestningen för patienten. ARTEBONE faller väl inom denna kategori, då behandlingen gör att man kan begränsa omfattningen av kirurgin då man inte behöver extrahera benvävnad från patienten och dessutom minskar läkningstiden.

Köpsignal utlöst.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.