Luspank

Bonesupport BONEX

Lång
OMXSTO:BONEX   BONESUPPORT HOLDING AB
Tar en position ev SL vid stängning under röd area

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.