inboxmover

BJÖRN BORG AB

Lång
OMXSTO:BORG   BJÖRN BORG AB
Köpsignal i BJÖRN BORG AB indikerar en uppgång på 25%
Upp till ungefär 50 kr
Stoploss kan man ha vid 37,45

Detta ska ej ses som ett investeringsråd mer än till min tolkning av ett möjligt scenario. Du ansvarar själv för dina beslut och risker med investeringar.