OMXSTO:BORG   BJÖRN BORG AB
Köpsignal i BJÖRN BORG AB indikerar en uppgång på 25%
Upp till ungefär 50 kr
Stoploss kan man ha vid 37,45

Detta ska ej ses som ett investeringsråd mer än till min tolkning av ett möjligt scenario. Du ansvarar själv för dina beslut och risker med investeringar.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.