tradilus

Brent och Crude följer samma trend?

Lång
MOEX:BR1!   Terminskontrakt Råolja Brent
Samma mönster som i CL1 - signalen kommer några dagar innan uppgång. Dags för en lång position...
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.