OMXSTO:BRAV   BRAVIDA HOLDING AB
Ser ut att ha en lång väg kvar ner till tagretv i trumpet-formationen...

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.